دانستنی های کانادا

8 توصیه برای اینکه مالیات کمتری برای بیزینس خود در کانادا بدهید

8 توصیه برای اینکه مالیات کمتری برای بیزینس خود بدهید همه می‌دانند که نمی‌شود از پرداخت مالیات بر درآمد برای بیزینس خود در کانادا طفره رفت، اما اگر صاحب بیزینسی کوچک در کانادا هستید، استراتژی‌های مالیاتی‌ای وجود دارد که با استفاده از آنها ممکن است بتوانید میزان مالیات ب... ادامه مطلب

مهاجرت به کانادا

کارآفرینی در کبک

کارآفرینی در کبک

برنامه کارآفرینی کبک برای واجد شرایط بودن در برنامه کارآفرینی کبک، فرد متقاضی باید شامل شرایط زیر باشد: –          تمایل به زندگی در استان کبک د... ادامه مطلب