تست مشاغل

توضیحات
گروه کارشناسان مشاغل وب سایت چیکنو پس از ارائه فرم پرسش نامه و تعهدات کتبی نسبت به درج آگهی و معرفی مشاغل ایرانی در کانادا اقدام میکنند ولی کالاها و خدمات ارائه شده توسط آگهی دهنده، به هیچ وجه مورد ارزیابی و کارشناسی وب سایت چیکنو قرار نگرفته است. لذا خواهشمندیم در انتخاب کالا و خدمات ارائه شده و همچنین کیفیت و صحت تعهدات، دقت لازم را داشته باشید.
بدیهی است در صورت هرگونه مشکلات احتمالی رخ داده، چیکنو نه از منظر حقیقی و نه از منظر حقوقی مسئولیت نخواهد داشت.
هدف ما رونق بخشیدن به کسب و کار ایرانیان مقیم کاناداست و امیدواریم با حمایت شما از کسب و کارها کمک شایانی در این امر داشته باشیم.

 •  آگهی دهنده: متن نمونه
 •  گزارش آگهی اشتباه: jobs@chikeno.com
 • تعداد گزارش منفی: 0 بار
  عدد 3: اخطار به آگهی دهنده
  عدد 5: غیر فعال کردن آگهی
 • در یک نگاه
 •   کالا رائه میدهد
 •   خدمات ارائه می دهد
 •   نشانی دارد
 •   وب سایت دارد
 •   ثبت شده است
 •   بیش از 3 سال سابقه فعالیت دارد
 •   بیش از 5 نفر کارمند دارد
 •  عضو انجمن مشاغل ایرانیان کانادا است

بهترین در تورنتو

من یک بلاک متن هستم، روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن را تغییر دهید. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

من یک بلاک متن هستم، روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن را تغییر دهید. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

 •   تلفن:
 •   پست الکترونیک:
 •   نشانی فیسبوک:
 •   نشانی وب سایت:
 •   نشانی:

920-020 VCE 1Y0-A23 Study Guide 9L0-353 Exam PDF 50-708 Exam PDF 650-299 PDF 200-601 IT Exam 310-875 Study Guide HP0-263 PDF 1Z0-046 Exam PDF 700-601 Exam PDF CX-310-610 Dumps C2180-376 Dumps HP0-145 Dumps 1Z1-898 Exam HP0-797 Exam ZJN0-380 Dumps 1Z1-515 Exam 1D0-410 PDF 000-701 Study Guide 000-302 IT Exam 499-01 VCE 920-115 Dumps 4A0-110 VCE 000-280 Dumps 9A0-142 Exam PDF S90-08A Certification ET0-003 Study Guide ST0-135 Dumps CITP-001 Exam 1Y0-610 PDF HP2-B46 Exam PDF 920-258 Exam PDF NS0-131 VCE 010-010 Exam PDF C2010-659 IT Exam LOT-756 Exam 310-815 Study Guide HP0-M46 Exam GB0-190-CN VCE PEGACUXSV62 VCE 000-597 VCE EE0-302 VCE 642-447 Dumps LOT-721 IT Exam 4A0-107 IT Exam 646-363 Exam PDF 050-890 Dumps 11GOCMU Certification 1Z0-041 Exam 1Z0-535 PDF 00M-653 IT Exam 3X0-103 Certification 922-097 Study Guide 000-N45 IT Exam C2070-981 Exam SIM-ABAQUS-FEA-101-6 Exam RDCR08401 Study Guide 000-365 Exam PDF 101-01 Study Guide ASBO-SFOACCTG Exam 000-114 PDF HAT-680 Exam PDF HAAD-RN Exam PDF 310-025 Dumps 1Z0-599 Dumps 3100 Exam PDF HHS Exam PDF ISEB-PM1 Certification 050-724 Certification HP2-W102 Certification